Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak PDF indir

Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak PDF indir, Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak kitabı 27.02.2017 sayfadan oluşmakta ve 264 boyutundadır. Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak kitabının kapağı ise 9786055166045 özelliğine sahiptir. Cihat Tunç dilinde yazılmış olan Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak kitabını İsmet Kayaoğlu numarasıyla kontrolünü yapabilirsiniz. Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak kitabını PDF indir.

Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak PDF

Ahlâk felsefesi deyince ilk akla gelen eserlerden biri İbn Miskeveyh’in Tehzibu’l-Ahlâk‘ıdır. İslâm dünyasında paylaşılan birden çok ahlâk kitabı için bu eser, bir “ilkörnek eser” olmuştur. “Gazzâlî’den Kınalızâde Ali’ye varıncaya kadar bir çok düşünür, ahlâk sahasına Miskeveyh’in lambası olduğu halde girmiştir. Nasıl ki Gazzâlî, mantığı islâm ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmişse, İbn Miskeveyh de aynı şeyi felsefî ahlâk hususunda yapmıştır.”
Günlük dilde tercih ettiğimiz sevgi, fazilet, erdem, edep, ego, nefis, huy, karakter, iyi, kötü, adalet, iffet, yiğitlik, mutluluk, irade, haz, ödev, özgürlük… gibi düşünce ve davranış dünyamızı tanımlayan daha birden çok kelime ve kavramın hepsi bir kelimenin açılımları ve görünüşleri olarak karşımıza çıkmakta: Ahlâk. Bütün bilimler ve eylemler onun yüksek eğitiminden geçmek zorunda. O olmadan ne bilim olabilecek, ne ekonomi, ne de siyaset. Onun olmadığı bilim ezici bir kibir, onun olmadığı ekonomi hırsızlık ve sömürü, onun olmadığı siyaset ise daima çoğalan bir eziyet. Miskeveyh’in Ahlâk Eğitimi adıyla Türkçeye kazandırılan bu eseri, teorik taraflarıyla güzel ahlâka bir özlemi, tecrübi tarafıyla da praktikte uygulanabilir bir ahlâk eğitimini bir arada vermektedir.

Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak Özeti

Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak Pdf Oku

Ahlak Eğitimi / Tehzibu’l-Ahlak Pdf indir

pdf indirme butonu


Yorum yapın