Müstağrip Aydınlar Yüzyılı Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller PDF indir

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller PDF indir, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller kitabı 312 sayfadan oluşmakta ve 13.5 x 21 cm boyutundadır. Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller kitabının kapağı ise Karton Kapak özelliğine sahiptir. TÜRKÇE dilinde yazılmış olan Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller kitabını 9786052071052 numarasıyla kontrolünü yapabilirsiniz. Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller
kitabını PDF indir.

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller PDF

“Türkiye’de siyasal düşünce tarihinin sağlıklı biçimde yazılamamasının en mühim nedenlerinden biri kavramalarla değil niyetlerle konuşulmakta olmasıdır. İnsanlar neye taraftar yahut karşı oluşlarına göre anlam yüklüyor sözcüklere. Her kelime, her anlam çerçevesi bir niyeti ima ediyor. Kendi anlamının dışına taşıyor. Başka bir deyişle hiç kimse birebir yalın anlamların karşılığını konuşamadığı için gölgeli sözcükler kullanıyor. Tıpkı ofset baskıda renk tutturamayan ilk baskılar gibi. Renklerin oturmasını beklemek zorundayız zihinlerin netleşmesi, gözün renkleri, şekilleri çizgileri tam oturtabilmesi için. Bunun yanı sıra çöpe gidecek bir yığınla baskı örneği var önümüzde.
 
Düşünceden siyasete, teoriden pratiğe birden fazla alanda önümüze ispat, sağlam metin diye tutuşturulanlar çöpe gitmesi gereken, renklerin kaydığı bundan dolayı hiçbirinin göründüğü gibi olamadığı kağıtlarla dolu.
 
Siyasal müdahaleler, değer yargılarının altüst oluşu, zihin dünyamızın temel kriterlerinden kopuşu, hakikatin hissiyata indirgenmesi… Tüm bunlar zihin dünyamızı örgüleyen gelenekten kopuşun kaçınılmaz sonuçları. Gelenek donmuş ve eskimiş olanın özlemine indirgenmişse hangi tasavvurlarımızın yerli yerine oturmasına katkı sunabilir?
 
Türkiye’de modern düşünce akımlarının kendi dillerini kuramamaları gibi bir sorundan bahsedilebilirse bu durumdan en fazla muzdarip olanlar İslâmi düşünce geleneğine bağlananlardır. İslâmcılık adı altında genellemeye tabi tutulan Müslümanca düşünme, yaşama, dünya görüşüne aidiyet duyanların iki türlü muzdarip oldukları söylenebilir. Biri kendilerini ifade etmede karşı karşıya geldikları maddi, yasal zorluklar. İkincisi kendilerini anlatmada kullanmak zorunda kaldıkları dolaylı ifade şekilinin ortaya koyduğı zaafiyeti, karşı tarafların sonuna kadar istismar etmesi…”                         
 

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller Özeti

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller Pdf Oku

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller Pdf indir

pdf indirme butonu


Yorum yapın