Mektubat Kitabı PDF indir

Mektubat Kitabı PDF

Kitap ismi Mektubat olan ve birden çok kitap sever aracılığıyla aranan Mektubat kitabını siz kıymetli okurlarımız için PDF dosyası halinde sunmaya çalıştık. Öncelikle

Mektubat kitabını PDF indirmeden önce sizlere Mektubat kitabı ile ilgili bir kaç bilgi verelim…

Mektubat Özet

Mektubat kitabının yazarları Bediüzzaman Said Nursî olan ve 1046 sayfalık kitap 2011 senesinde Din (İslam) kategori bölümünde yerini almıştır.

Mektubat PDF indir

Mektubat kitabını yazımızın alt bölümünden Mektubat PDF indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza yahut telefonunuza Mektubat kitabını indirebilirsiniz.

BİRİNCİ MEKTUP: Dört farklı sualin cevabıdır:

Birinci Sual: Hazret-i Hızır’ın hayatta olup olmadığını ve yaşamın beş mertebesinin neler olduğunu açıklar.

İkinci Sual: Ölümün bir nimet olduğunu Kur’ân ayetleriyle açıklar.

Üçüncü Sual: Cehennemin nerede bulunduğuna dair gayet makul bir açıklamadır. Cehennemin Büyük ve Küçük diye iki çeşit olduğunu mantıkla ispat eder; bunların Allah’ın lütuf ve kahrının iki tecellisi, kâinat ağacının iki meyvesi ve bu dünyanın iki ürünü olduğunu ortaya koyar.

Dördüncü Sual: Mecazi aşktan hakiki aşka geçişin yolunu gösterir.

İKİNCİ MEKTUP: Dini tebliğle görevli bireylerin zaruret olmadıkça sadaka ve armağanleri kabul etmemeleri gerektiğini ve olabilecek olduğu kadar kanaatle hareket etmelerini altı nedenle izah eder.

ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Kur’ân-ı Kerimin, yıldızların doğuş ve batışı üzerine ettiği kasemin i’caz ve belağatini gösteren bir tasvir ile imansızlık yolunda nihayetsiz zorluklar olduğunu; iman ve tevhid yolunda ise sonsuz rahatlıklar bulunduğunu açıklar.

DÖRDÜNCÜ MEKTUP: Risale-i Nur’un, Cenâb-ı Hakkın Rahîm ve Hakîm isimlerine mazhar olduğunu; göklerin ve yıldızların tasvirini şiirsel bir tarzda dile getirir.

BEŞİNCİ MEKTUP: Velâyetin suğrâ, kübrâ ve vustâ olarak üç kısıma ayrıldığını, tarikatlarda asıl maksadın, iman hakikatlerinin inkişafı ve sünnet-i seniyyeye uymak olduğunu, Risale-i Nur’un daha kısa bir zamanda o görevi gördüğünü açıklar.

ALTINCI MEKTUP: Üstad Bediüzzaman’ın gurbetteki hâlini ve “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” meâlindeki âyetin verdiği teselliyi güzel bir biçimde ifade eder.

YEDİNCİ MEKTUP: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birden fazla evliliğinin ve özellikle Hz. Zeyneb ile evlenmesinin hikmetlerini açıklar.

SEKİZİNCİ MEKTUP: Besmeledeki Rahmân ve Rahîm isimlerini tefsir ederek bu isimlerin bir vesilesi olan şefkatin aşktan daha yüce, daha göz alıcı ve daha hâlis olduğunu anlatır.

DOKUZUNCU MEKTUP: Kerâmet, ikram ve inayet ile ilgili mühim bir kuralı açıklar. Ayrıca İslâm ile iman içindeki ilişkiyi ve bunların farklı yönlerini ilmî tarzda izah eder.

ONUNCU MEKTUP: Kitâb-ı Mübin’le İmâm-ı Mübin’in tanımını yaparakkader, levh i mahfuz gibi konulara açıklık getirir ve haşir meydanının nerede bulunacağı hususunda bilgi verir.

ON BİRİNCİ MEKTUP: “Muhakkak ki, şeytanın hilesi pek zayıftır.” (Nisâ Sûresi: 76.) ayetini tefsir ederek şeytanın verdiği vesveseye karşı manevî bir ilâç sunar.

Ayrıca çağdaş uygarlığın Kur’ân’ın mucizeliği karşısında ne kadar aciz olduğunu ortaya koyar ve miras hususundaki Kur’ân ilkelerinin ne kadar adâletli olduğunu gösterir.

ON İKİNCİ MEKTUP: Hazret-i Âdem’in (a.s.) Cennetten çıkarılması, bireylerin bir kısmının Cehenneme girmesi, Şeytanın ve kötü şeylerin yaratılması, musibet ve belâların mâsum insanlara ve hayvanlara musallat edilmesinin hikmetlerini izah eder.

ON ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Üstad Bediüzzaman’ın sürgün yaşamındaki durumuna; izin belgesi için neden müracaat etmediğine ve siyasetten niçin uzak durup ilgilenmediğine dair soruların yanıtları yer alır.

ON DÖRDÜNCÜ MEKTUP: Telif edilmemiştir

Mektubat Kitabı PDF

pdf indirme butonu

Yorum yapın