İslam Modernizm ve Batılılaşma PDF indir

İslam Modernizm ve Batılılaşma PDF indir, İslam Modernizm ve Batılılaşma kitabı 220 sayfadan oluşmakta ve 13.5 x 21 cm boyutundadır. İslam Modernizm ve Batılılaşma kitabının kapağı ise Karton Kapak özelliğine sahiptir. TÜRKÇE dilinde yazılmış olan İslam Modernizm ve Batılılaşma kitabını 9786059683821 numarasıyla kontrolünü yapabilirsiniz. İslam Modernizm ve Batılılaşma kitabını PDF indir.

İslam Modernizm ve Batılılaşma PDF

İnsanlığın ve bunun mühim bir parçasını teşkil eden Müslümanların son yüzsenelerını ifade etmek için çok sıklıkla kullanılan “modern” ve “modernlik” kadar bunlarla irtibatlı “modernizm” ve “post-modernizm” gibi terimlerin tanımlayıcı bir konumu mevcuttur. Benzer bir biçimde “Batı” ve “Batılılaşma” yanında “medeniyet” ve “medenileşme” terimleri de aynı anlam alanına aittirler.
 
Esas itibariyle İslam ümmetinin modern kelimesinin kök manası olan “yeni” ile bir meselesinin olmadığı söylenebilir. Nitekim yaygın dilimiz “tecellide tekrarın olamayacağı”nı dile getirdiği gibi, yaşamımızda olup biteni ifade etmek için kök anlamı “yeni” manasına gelen “hadise” kelimesini kullanmamız, toplumsal vicdanımızın bu cihetini tasvir eder. Lakin her yeninin tecelli olmakla birlikte, bazı tecellilerin arzu edilmediğini ifade etmek için kullanılan “bid’at” ve “dalalet” benzeri isimler ve isimlendirmeler de meselenin daha değişik bir boyutunu işaret etmektedir. 
 
Yaşanan ve adına modernleşme adı verilen, ama esasında sömürgeleşme olan iki yüzyıllık dönem, artık tamamlanmıştır. Bu husus her şeyden önce şunu göstermektedir: Müslümanlar şu yahut bu miktarda emperyalizme maruz kalmış, sömürgeciliğin muhtelif şekilleri altında “modernleş/tiril/miş” olsalar da hâlâ Müslümanlıklarını muhafaza etmektedir. Yani modernleşme, Müslümanların özlerine dokunamamış, onların yaşamında gerçekleşen ve hiçbir biçimde hafife alınmaması gereken değişimler, onların özünü yok edememiştir. Biz bugün artık ne isek o olarak kendi kendimizle barışmak; eksiklerimizi ikmal, faziletlerimizi tespit ve tahkim etmek durumundayız.

İslam Modernizm ve Batılılaşma Özeti

İslam Modernizm ve Batılılaşma Pdf Oku

İslam Modernizm ve Batılılaşma Pdf indir

pdf indirme butonu


Yorum yapın