Hay Bin Yakzan PDF indir

Hay Bin Yakzan PDF indir, Kitap sever takipçilerimiz 9789753634755 sayfalık Karton Kapak boyutunda TÜRKÇE özelliğine sahip Babanzade Reşid numaralı 29.11.2019 dilinde yazılmış Hay Bin Yakzan kitabının PDF olarak indirebilirsiniz.

Hay Bin Yakzan PDF

9.yüzyılda Yunancadan Arapçaya çevrilen ‘Salaman ve Absal’ öyküsü, başta İbn Sina’nın ‘Hay bin Yakzan’ı olmak üzere, bir çok İslam düşünürünün yapıtlarına kaynaklık etti. Genelde alegorik öyküler veya öykümsü anlatılar olan bu yapıtlardan yalnızca biri, roman boyutlarına ulaştı ve bütün benzerlerini gölgede bıraktı: 12. yüzyılda Endülüslü İşraki düşünür İbn Tufeyl’in yazdığı ‘Hay bin Yakzan’ veya ‘Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye’. Bu ilk ‘felsefi roman’ ve ilk ‘robinsonad’, Tanpınar’ın deyişiyle ‘Müslüman aleminin tek romanı’,14. yüzyıldan başlayarak bellibaşlı Avrupa dillerine çevrildi; Defoe, Bacon, Spinoza ve More gibi birden fazla düşünür ve sanatçı üzerinde etkili oldu. Doğu, özellikle Osmanlı ise İbn Tufeyl’e ve yapıtına ilgisiz kaldı: Üzerindeki ‘Hay bin Yakzan’ etkileri özel çalışmalara konu olan ‘Robinson Crusoe’ defalarca Türkçe’ye çevrildiği halde, ‘Hay bin Yakzan, dilimize kazandırılmak için 1923 yılını, kitaplaşabilmek için de 1985 yılını bekleyecekti. Bu yeni ve genişletilmiş baskıda, İbn Tufeyl’in ‘Hay bin Yakzan’ına ek olarak -M.Şerefeddin Yaltkaya’nın çevirisi ve İslam dünyasında alegorik öykü geleneğinin tarihçesini ve düşünsel arkaplanını aktardığı giriş yazısıyla İbn Sina’nın ‘Hay bin Yakzan’ı da yer alıyor.

Hay Bin Yakzan Özeti

Hay Bin Yakzan PDF Oku

Hay Bin Yakzan PDF indir

pdf indirme butonu


Yorum yapın