Felsefeye Giriş PDF indir

Felsefeye Giriş PDF indir, Kitap sever takipçilerimiz 365 sayfalık 15 x 23 cm boyutunda Karton Kapak özelliğine sahip 9786056955211 numaralı TÜRKÇE dilinde yazılmış Felsefeye Giriş kitabının PDF olarak indirebilirsiniz.

Felsefeye Giriş PDF

Dilimizde telif yahut çeviri eser olarak felsefe ile ilgili giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Bunun yanı sıra bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları mühim meziyetler yanında, yazarlarının mensup oldukları felsefe akımlarının bakış açısını gereğinden fazla yansıtmaları, felsefenin aynı ölçüde değer taşıyan disiplinlerinden bazılarını diğerlerinin aleyhine ihmal etmeleri gibi bazı kusurları bulunmaktadır.
 
Üniversitelerin felsefe bölümlerinde okuyan yahut bu bölümlerden ders alan öğrenciler ve felsefeyle şu yahut bundan dolayı ilgilenen, felsefe ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okurlara yönelik olarak bir araya getirilen bu kitapta ise bu tür noksanlıkleri ortadan kaldırmak isteyen bir bakış açısı izlenmeye çalışılmıştır.
 
Felsefenin ne olduğu, felsefî bilginin özellikleri, felsefenin işlevi, felsefe ile benzeri diğer temel kültürel-entelektüel etkinlik alanları (bilim, sanat, din) içindeki ilişkiler ile ilgili genel ve temel bir bilgi kazandırmak; felsefenin belli başlı disiplinleri ve yine belli başlı problemler, kavramlar, kuramlar ve felsefî akımlar ile ilgili bilgi vermek; nihayet bütün bunları yaparken felsefenin daima şüpheci ve eleştirici bir özellik taşıyan ruhunu açığa çıkartmak maksadıyla ortaya atılan her tez, getirilen her öneri, geliştirilen her kurama yöneltilmiş olan itiraz, eleştiri ve karşı çıkışları göstermek ve böylece okuyucuda felsefenin ruhunu doğru bir biçimde kavramak yönünde sağlam bir anlayış oluşturmak hedeflenmiştir.
 
Hukuk felsefesi ve tarih felsefesini içeren iki yeni bölümle genişleyen yeni edisyonla birlikte Felsefeye Giriş, uzun senelerdır olageldiği gibi bölgesindeki en temel başvuru kaynağı olma özelliğini pekiştirmiştir.

Felsefeye Giriş Özeti

Felsefeye Giriş PDF Oku

Felsefeye Giriş PDF indir

pdf indirme butonu


Yorum yapın