Milli Mücadelede İttihatçılık Kitabı PDF indir

Milli Mücadelede İttihatçılık Kitabı PDF

Kitap ismi Milli Mücadelede İttihatçılık olan ve birden çok kitap sever aracılığıyla aranan Milli Mücadelede İttihatçılık kitabını siz kıymetli okurlarımız için PDF dosyası halinde sunmaya çalıştık. Öncelikle

Milli Mücadelede İttihatçılık kitabını PDF indirmeden önce sizlere Milli Mücadelede İttihatçılık kitabı ile ilgili bir kaç bilgi verelim…

Milli Mücadelede İttihatçılık Özet

Milli Mücadelede İttihatçılık kitabının yazarları Erik Jan Zürcher olan ve 239 sayfalık kitap 2003 senesinde Tarih kategori bölümünde yerini almıştır.

Milli Mücadelede İttihatçılık PDF indir

Milli Mücadelede İttihatçılık kitabını yazımızın alt bölümünden Milli Mücadelede İttihatçılık PDF indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza yahut telefonunuza Milli Mücadelede İttihatçılık kitabını indirebilirsiniz.

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918’de, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından kendini feshederek tarih sahnesinden çekilmişti. Peki, ülkenin on yılına damgasını vuran, açık ve gizli siyasal mücadele hususunda en profesyonel, en örgütlü kadroları oluşturan İttihatçılar, mütareke koşullarında tamamen hareketsiz mi kalmış, hiçbir etkinlik göstermemiş miydi? Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık’ta, bu yöndeki resmi tarih tezinin inandırıcılığını sorguluyor, Müdafaa-ı Hukuk hareketinin oluşumunda İttihatçıların ne denli mühim bir rol oynadığını göstermeye çalışıyor. Önce milli mücadele öncesindeki tarihsel gelişmeleri inceleyen yazar, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yapısını ve faaliyetlerini, Mustafa Kemal Paşa ile İttihatçılar içindeki ilişkileri ayrıntı kısmıyla değerlendiriyor. Kurtuluş Savaşı’nın dayandığı insan ve örgüt malzemesinin büyük ölçüde İttihatçılardan oluştuğunu savunan Zürcher, başta Enver Paşa olmak üzere İttihatçıların milli hareketin kontrolünü ele geçirmek için hangi fırsatları kullanmaya çalıştıkları ve bu tehlikenin nasıl bertaraf edildiği üzerinde duruyor. Bazı İttihatçıların zaferin devam etmeye çalıştıklarına dikkat çekilen eserde, son kez Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın yürüttüğü muhalefet mücadelesinin ve 1926 İzmir suikasti davalarının ne anlama geldiği araştırılıyor. Türkiye’nin yakın tarihini yeni bir yaklaşımla ele alan Milli Mücadelede İttihatçılık bunun bunun yanında, gerek Türkiyeli gerekse yabancı yazarların bu döneme bakışının eleştirel bir değerlendirmesini yaparak tarihyazımını hangi etkenlerin tespit ettiğini irdeliyor.

Milli Mücadelede İttihatçılık Kitabı PDF

pdf indirme butonu


Yorum yapın