Vücudunuz Hayır Diyorsa PDF

Hayatın her alanında vücudumuzu istediğimiz gibi kullanmaktayız. Peki yapacağımız bir şeyde vücudumuz hayır diyorsa PDF ne olur?

Hastalık endişe vericidir. İnsanların sağlıklı olduklarında farkında olmadıkları önemli fizyolojik ve psikolojik süreçleri ciddi şekilde etkiler. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler bu hastalık sayesinde bedenlerinin sınırlarını tanımaya başlarlar.

Eskilerin bilgeliğine dayanan sezgi ve öğretim, fiziksel hastalığı kişilik, psikolojik durum, özellikle stres ile ilişkilendirir. vücudumuz hayır diyorsa insanların sağlıklı olduklarında farkında olmadıkları önemli fizyolojik ve psikolojik süreçleri ciddi şekilde etkiler. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler bu hastalık sayesinde bedenlerinin sınırlarını tanımaya başlarlar.

Vücudumuz hayır dediğinde, kadim bilgeliğe dayalı kitaplar, sezgiler ve öğretiler, fiziksel hastalıkları kişinin kişilik yapısı, zihinsel durumu ve özellikle stres ile ilişkilendirir. Modern tıp ise insanın hastalık başlangıcından önceki duygusal durumunu veya hastalığın seyrini ve son halini zihin ve beden açısından nasıl etkilediğini gözden kaçırabilmektedir.

Bu kitap, stresin sağlığımız üzerindeki etkilerini, özellikle de çocukluk ve koşullanmanın bir sonucu olarak bilmeden yarattığımız potansiyel stresi güçlü bir şekilde göstermektedir. Peki stres nasıl hastalanır? Duygusal stresin maliyeti nedir? Duyguları Bastırmanın Maliyeti Ne Kadardır? İçimizde baskı dinamiği nasıl çalışır? İnsanların yaşam tarzı hastalığa nasıl katkıda bulunur? Dr. Gabor Mate, hastanın hayat hikayesinden yola çıkarak herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında zihin ve bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu anlatıyor. vücudumuz hayır diyorsa okumaktan nefessiz kalacağınız bir kitap.


Yorum yapın