Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir

  • Diyanet Şafi İlmihali Özet
  • Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir

Diyanet Şafi İlmihali Özet

AKAİD
 
Akaid dini literatürde “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamına gelir. Buna göre, dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme de akâid ilmi denir. Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir
 
İMAN
 
İcmali İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. Tevhid ve şehâdet kelimelerinde özetlenmiştir. 
 
Tafsili İman: İnanılacak şeylerin her birine ayrıntılı olarak inanmaktır. Amentüde ifade edilen prensiplere inanmak, Hz. Peygamberin Allah katından getirdiği, bize kadar tevatür yoluyla ulaştırılan bütün haberleri ve hükümleri tasdik etmektir. 
Taklidi Ve Tahkiki İman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklidi iman, delillere, bilgiye ve araştırmaya dayalı imana ise tahkiki iman denir. Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir
A) VACİP
 
Vacip, fakihlerin çoğunluğuna göre farz ile eş anlamlı olup şariin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlacı tarzda istediği fiil demektir. Hanefiler vacibi çoğu yerde “ameli farz” olarak da adlandırırlar. Mesela fıtır sadakası, namazda fatihanın okunması kurban kesmek zannidelille sabit olduğu için Hanefilere göre farz değil
vaciptir.
B) SÜNNET
Hz. Peygamber’in farz ve vacip kapsamı dışında kalan yani kesin ve bağlayıcı olmaksızın tavsiye ve örnek olma niteliği taşıyan söz ve fiillerinin genel adıdır. Hanefilerin dışındaki fakihler, Allah ve Resulü’nün kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda yapılmasını istediği veya tavsiye ettiği fiillerin tamamını kapsamak üzere mendûp terimini kullanırlar. Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir
 C) MÜSTEHAB
Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terk ettiği, âlimlerin ve Salih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlardır. Mesela sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar, öğlenin serin vakte kadar ertelenmesi, akşamın aceleden kılınması böyledir.
 
D) MUBAH
Şariin mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiillerdir.
 
E) MEKRUH
Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiillerdir. 
F) HARAM
Şariin yapılmasını kesin bir tarzda yasakladığı fiillerdir. Çoğunluğunu Hanefilerin teşkil ettiği bir gurup İslam hukukçusu, bir fiilin haram olması için hem Kur’an ayetleri, mütevatir ve meşhur sünnet gibi sübutu kesin, hem de bu delilin açık ifadesinin bulunması gerekir. Çoğunluk ise haberi vahidi de kapsama dâhil ederler. Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir

Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir

İlginizi Çekebilir: https://www.kitabipdfindir.com/diyanet-safi-ilmihali-pdf-indir

                                                     KİTABI İNDİRMEK İÇİN

https://www.kitabipdfindir.com/diyanet-safi-ilmihali-pdf-indir 
Diyanet Şafi İlmihali PDF İndir

Yorum yapın