Destursuz Bağa Girenler PDF

Soluksuz bir şekilde okuyacağınız ve kişilik analizi yapabileceğiniz güzel bir kitap olan destursuz bağa girenler PDF kitabını inceleyelim.

Bu makalelerin amacı hataları ortaya çıkarmak değildir. Bazı hatalar çok aşırı ve yanlış. Ancak yüzyıllara yayılan ve birçok açıdan değerli olan kültür ürünlerimizin ayrım gözetmeksizin ve çoğu zaman zahmetsizce günümüz diline çevrilemeyeceği bu alana meydan okumaktır.

Amaç yapanları uyarmaktır. Çoğu yetersiz olan kitapları sözlüklerin tek başına anlamasının mümkün olmadığı tanıklara gösterilmeye çalışılmıştır. Dil, üslup ve hepsinden önemlisi, yazıldığı dönemin kültürünün, ortamının ve dilinin önceki yazarı. Bu muska bazı kelimelerin büyüsü ile açılmaz, bir peri masalı gibi, bir karedir. Bu sorunun başka bir yönü daha var. Daha iyi hazırlıklar yapmamızı emrediyor. Aksi takdirde, vatanın varlığı kalemden ziyade cahil ve acımasız bir kazma ile yok edilirdi. Daha da kötüsü, bu soyağacı çalışması okuyucuyu yanıltır ve emek, cehalet ve açık bir kafa karışıklığı olmadan kendi zenginliğinden ve kültürel zenginliğinden umutsuzluğa düşer. Bu yüzden onu kendi içinden çıkarır ve uzağa fırlatır. ”

Edebi eleştiri, edebiyatın ön koşullarından biridir. Bu nedenle destursuz bağa girenler eseri, tarih yazan OrhanŞaik Gökyay’ın en önemli eserlerinden biridir ve eserini bu şekilde özetler. Türk edebiyatı tenkidi denilince akla ilk gelen eser olan destursuz bağa girenler, çoğunlukla bir mihenk taşı olup, içerdiği eser o dönemde büyük pişmanlıklara neden olmuş ve ilmî araştırmalarda ortaya çıkan noktalar okuyucuya sunulmuştur. bir şekilde, bugün hala geçerliydi.


Yorum yapın