Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

  • Zamanın Kısa Tarihi Kitabı Özet 
  • Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Zamanın Kısa Tarihi Kitabı Özet

İngiliz fizikçi ve yazar Stephen William Hawking zorlu yaşamına rağmen nereden geldik? Evrenin ya ezelden beri hiç değişmeyen bir durumda var olduğu ya da geçmişte sonlu bir zaman içerisinde hemen hemen bugün gözlemlediğimiz biçimiyle yaratılmış olduğu genel kabul görmüştür. Bunun nedeni, kısmen insanların ezeli ve ebedi doğrulara inanma eğiliminde olması, kısmen de kendiler yaşlanıp ölecek olsalar bile evrenin sonsuz ve değişmez kalacağı düşüncesinde buldukları rahatlama hissine bağlanmıştır. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Evren daima var olmuş olsun ya da olmasın, zaman önceden beri daima vardır. Evrenin başlangıcından önce zaman kavramının bir anlamı yoktur. Bunu ilk olarak Aziz Augustinus vurgulamıştır. Ona sorulur : ‘’Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu?’’ Augustinus şu yanıtı vermez: ‘’Bu tip sorular soran insanlar için cehennemi hazırlıyordu.’’ Bunun yerine zamanın Tanrı’nın yarattığı evreni bir mülkü olduğunu ve evrenin başlangıcından önce zamanında var olmadığını söyler. Bu sorunun gerçek cevabının metafiziğin ve din biliminin alanına girdiği ifade edilir. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Günümüzde bilim insanlarının evreni iki temel kısmi kuramla açıkladığı anlatılır. Genel görelilik kuramı ve kuantum mekaniği. Her ikisinin de 20. yy.’ın ilk yarısının büyük entelektüel başarıları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Ancak yine de yazar, bu iki kuramın birbirleri ile tutarsız olduğu, başka bir ifade ile her ikisinin birden doğru olmadığının bilindiğini söyler. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Bugün fizikteki en hummalı faaliyetlerden biri ve bu kitabın da ana konusu, iki kuramı birleştiren yeni bir kuram, bir kuantum kütle çekim kuramı bulma yönündeki arayıştır. Çünkü evrenin gelişigüzel olmadığına ve ona belli yasaların hükmettiğine inanıyor, eninde sonunda kısmi kuramları birleştirerek evrendeki her şeyi açıklayacak tam birleşik bir kurama ulaşmak durumunda kalacakları anlamına geliyordur. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Zamanın Kısa Tarihi kitabının Uzay ve Zaman bölümünde; Aristoteles ile Galileo ve Newton’ın fikirleri arasındaki farklılık, Aristoteles’in cisimlerin belli bir kuvvet veya itki tarafından hareket ettirilmedikçe eylemsizlik durumunda kalmayı tercih ettiklerine inanmasıydı. Bu bakışla dünyanın da hareketsiz olduğu düşüncesindeydi. Ancak Newton’ın yasalarından çıkan sonuç, özel bir eylemsizlik standardının var olmamasıydı. Mutlak eylemsizlik, mutlak zaman ve Aristo ile Newton arasındaki konulara bu bölümde yer verilmektedir. Aynı zamanda Nobel fizik ödülüne layık görülen ilk Amerikalı Albert Michelson’ın ve Edward Morley’in gerçekleştirdiği deneye de değinilir. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

Dünyanın hareket yönündeki ışık hızı ile dünyanın hareketine dik açılardaki ışık hızını karşılaştırırlar. Büyük bir şaşkınlıkla her ikisinin de aynı olduğu sonucuna ulaşırlar. Zamanın uzaydan tamamıyla ayrı ve bağımsız olmadığını, onunla birleşerek uzay zaman denilen bir nesneyi biçimlendirdiğini kabul eden Hawking çoğu açıklamasını şekillerle de anlatmıştır. Einstein’ın uzay zamanı kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Büyük Patlama ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösteren yine Stephen Hawking’dir. Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

 

Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

İlginizi Çekebilir: https://www.kitabipdfindir.com/zamanin-kisa-tarihi-pdf-indir-2

                                                               KİTABI İNDİRMEK İÇİN

https://www.kitabipdfindir.com/zamanin-kisa-tarihi-pdf-indir-2
Zamanın Kısa Tarihi PDF İndir

 


Yorum yapın