Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

  • Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler Özet
  • Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler Özet

En son biçimi ile bu kitabı, yalnızca yirmi öykü anlatmak için değil, aynı zamanda deneylerin bilimdeki
çeşitli rollerini göstermek için tasarladım. Birçok alan ve tarihsel dönemden alınmış deneylerin önemini,
okuyucunun bilimsel önbilgisine ilişkin bazı varsayımlarda bulunmaksızın açıklamak olanaksız. Bir yandan
her şeyi olabildiğince açık kılmaya çalışırken, öte yandan doğa bilimleriyle tanışıklığı olan okura seslendiğimi
düşündüm. Herhangi bir zamanda, herhangi bir okulda, genel hatlarıyla bilimsel eğitim almış bir okuyucuyu
göz önünde bulundurdum. Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Bilime ilişkin tarihsel ve felsefi yapıtlar, yalnızca deneylerle kuramlar arasında
bağlantı kurmaya yönelik olmayıp, bunların ortaya çıktıkları dönemin toplumsal-kültürel zeminiyle de ilişki
kurmalıdırlar. Toplumsal etmenler, sözgelimi bir çağın ekonomik gerekleri, bilim adamları topluluğunun
ilgisini, şu yada bu soruna değil, belirli bir soruna yöneltmekle kalmaz, kuramların temelinde yatan dünya
tasarımlarını da etkiler. Bilimin toplumsal tarihiyle ilgilenen kimi düşünürler, deneylerin başarılı yada
başarısız kuramların doğru ya da yanlış diye yargılandığı ölçütlerin bile “dışsal” etmenler tarafından
belirlendiklerini savunuyorlar. Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Sağduyu her ne kadar bir toplum ile o toplumun bilimi arasında etkileşimler olduğu düşüncesini
desteklese de,bunların ayrıntılarını somut biçimleriyle ortaya koymanın güçlüğü ortadadır. Bir dönemin,
üzerinde odaklandığı temaları dışa vurma tarzını saptamak yetmez; bu temaların kendi aralarındaki ilişkileri,
dönemin parlak zekâlarında belirişlerini de bulmak gerekir, yaratma sürecinin kendisiyle ilgili akla yatkın
varsayımlar da geliştirmek gerekir. Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Şimdiye dek hiç kimse, somut bir bilimsel eseri, özgün toplumsal bağlarıyla ortaya koyup eser üzerindeki etkileri bütünsel dille anlatamadı. Bu kitapta betimlenen deneyler ile deney yapmayı gerekli gören bilim adamının yaşadığı dönemin toplumsal koşulları arasında ilişki kurulması, ayrı bir incelemeyi gerektirir. Deneylere ilgim, tarihsel olmaktan çok, felsefi olduğundan, ayrıca anlatılanların tüm ayrıntılarıyla kavranabilmesi için çok daha fazlasının gerektiğini bildiğimden, her deneyi doğrusal bilimsel bağlamıyla açıkladım. Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

İlginizi Çekebilir: https://www.kitabipdfindir.com/rom-harre-buyuk-bilimsel-deneyler-pdf-indir

                                    KİTABI İNDİRMEK İÇİN

https://www.kitabipdfindir.com/rom-harre-buyuk-bilimsel-deneyler-pdf-indir 
Rom Harre Büyük Bilimsel Deneyler PDF İndir

Yorum yapın