oblomov pdf indir

  • oblomov pdf indir

  • oblomov pdf indir ücretsiz

  • oblomov pdf

Oblomov, Rus yazar Ivan Gonçarov tarafından yazılan ve 1859’da yayımlanan klasik bir romandır. Roman, Rus edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilir ve 19. yüzyıl Rus toplumunun sosyal ve kültürel yapısına dair önemli bir yansıma sunar. Oblomov’un ana karakteri İlya İlyiç Oblomov, tembel ve kararsız bir karakterdir. Eserde, Oblomov’un yaşamı ve mücadeleleri etrafında gelişen olaylar anlatılır. Oblomov, toprak sahibi bir ailenin oğlu olarak büyümüş, ancak aktif bir yaşam sürmekten kaçınarak sürekli uyumayı ve tembelliği tercih etmiştir. Bu durumu, Oblomovizm olarak adlandırılan, bir tür yaşam felsefesine dönüşmüştür. Oblomovizm, kararsızlık, hareketsizlik ve hayallerle yaşama eğilimini temsil eder.Romanda Oblomov’un hayatındaki önemli karakterler arasında en yakın arkadaşı Andrey Stolz ve Oblomov’un aşık olduğu Olga Sergeyevna bulunmaktadır. Stolz, Oblomov’un zıt karakteri olarak sunulur ve ona hayatta başarılı olma konusunda rehberlik etmeye çalışır. Olga ile yaşadığı aşk hikayesi ise Oblomov’un hayatında bir dönüm noktası oluşturur.oblomov pdf indir

Oblomov,Rus toplumunda bürokrasi, soyluların yaşam tarzı ve sosyal değişime karşı direnç gibi temaları ele alırken, aynı zamanda insan doğası, aşk ve arkadaşlık gibi evrensel konuları da işler. Eser, Rus edebiyatının ve dünya klasiklerinin önemli bir parçası olarak kabul edilir.Oblomov, Ivan Gonçarov’un eseriyle birlikte, Rus edebiyatındaki realizm akımının önemli bir örneğidir. Romanda, Oblomov’un yaşamında meydana gelen olaylar ve onun karakterinin derinlemesine incelenmesi sayesinde, 19. yüzyıl Rus toplumunda yaşanan sosyal ve kültürel değişimler ortaya konulur.Oblomov, toplumun eski değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışırken, arkadaşı Stolz ise modernleşme ve ilerleme yanlısıdır. Bu iki karakter arasındaki çatışma, romanda bireysel ve toplumsal değerler arasındaki sürekli gerilimi gösterir. Stolz, Oblomov’un hayatını değiştirmeye ve onu harekete geçirmeye çalışsa da, Oblomov’un içinde bulunduğu durumdan kurtulması zordur.Oblomov’un hayatına giren Olga, onun için umut ve değişim sembolüdür. Ancak Oblomov, aşkına ve Olga’nın etkisine rağmen, hayatında gerçek anlamda bir değişiklik yapamaz. Bu nedenle, Oblomov’un hikayesi trajik bir boyut kazanır ve aynı zamanda insanın doğası ve değişimle başa çıkma becerisi üzerine düşündürür.Oblomov’un karakteri, Oblomovizm kavramıyla özdeşleşmiştir ve bu terim, tembellik, kararsızlık ve hayal dünyasında yaşama eğilimiyle ilişkilendirilir. Bu kavram, Rus edebiyatında ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve insan doğasının zaafları hakkında düşünmeye sevk eder.oblomov pdf indir ücretsiz

Editor Notu:

Oblomov, Rus edebiyatının önemli bir eseri olup, karakter incelemesi, sosyal eleştiri ve insan doğasına dair derin analizler sunar. Ivan Gonçarov’un bu başyapıtı, sadece Rus toplumunun değil, insan doğasının ve dünya edebiyatının da önemli bir parçasıdır.Oblomov, Ivan Gonçarov’un eseri sayesinde sadece Rus toplumunu ve değerlerini değil, aynı zamanda evrensel insan deneyimini ve zaaflarını da ele alır. Eserde, karakterlerin kişisel çatışmaları ve yaşamlarındaki dönüm noktaları, okuyucuların kendi yaşamları ve insan doğası hakkında düşünmelerine yol açar.Oblomov’un trajik sonu, insanın değişime direnç gösterme ve kendi yaşam tarzıyla uzlaşma eğilimine işaret eder. Stolz’un çabalarına rağmen, Oblomov kendi iç dünyasındaki engelleri aşamaz ve sonunda hayatında istediği değişikliği başaramaz. Bu durum, insanların kendi zaafları ve korkularıyla mücadele etmeleri ve değişim için adımlar atmaları gerektiğini vurgular.Öte yandan, Stolz ve Olga karakterleri, insanın değişime uyum sağlayabilme ve başkalarını etkileme ve destekleme yeteneklerini temsil eder. Stolz, ilerleme ve modernleşmeyi benimseyen bir yaşam tarzıyla Oblomov’un zıt kutbunu oluştururken, Olga ise aşk ve sadakatle Oblomov’un yaşamında önemli bir etkiye sahiptir. Her iki karakter de, insan ilişkilerinin ve etkileşimin önemine dikkat çeker.Gonçarov’un “Oblomov”u, okuyucuların kendileri ve toplumları üzerinde düşünmeye sevk eden, duyarlı ve etkileyici bir eserdir. Yirminci yüzyılın başlarından beri süregelen popülaritesi, romanın evrensel temasının ve insan deneyimini anlamaya yönelik güçlü anlayışının bir göstergesidir.


Yorum yapın