Mevlid-i Şerif Pdf İndir

Mevlid-i Şerif Pdf İndir Özeti

Mevlid-i Şerif diğer adıyla Vesîletü’n Necât kitabı Süleyman Çelebi kaleme almıştır. 1409 – 1410 yıllarında Müstesna eseri Mevlid’i yazar. Eseri yazması bir olaya dayanmaktadır:

Tefsir ilmine hakim olmayan bir vaiz Ulu Camide cemaate hitap ederken Bakara Suresinin 286’da geçen  “peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız” ayete nazaran “Ben Hz. Muhammed’i Hz. İsa’dan üstün tutmam!” der. Bunun üzerine Süleyman Çelebi ona Bakara 253 “Peygamberlerin bazısı bazısına üstün kılındı!” ayetiyle şu şekilde yanıt verir: ” Sen tefsir ilmini bilmiyorsun, cahil adam! Ayette bulunan ayrımdan kasıt faziletlerinde değildir, peygamberlik hususundadır.  Eğer senin dediğin gibi olsaydı Bakara 253 ile çelişirdi.”

Bu olaydan etkilenen Süleyman Çelebi, Hz. Muhammedin gerektiği muhabbeti alamamasından Yaşayan Kur’an olan Peygambere yeteri ittibayı sağlamak adına eseri kaleme alır. Bu eser yüzyıllardır ilgi görmektedir. Mevlid-i Şerif Pdf İndir

Edebi, süslü  bir üslupla Hz. Muhammed’in doğumundan vefatınakadar hayatının  tüm dönemleriyle siyer ilmi gibi anlatarak bu şekilde  okuyucusunu bilgilendirir. Mevlid-i Şerife günümüzde de ilgi devam etmektedir. Mevlid programlarında Peygambere Muhabbet, Salavat-ı şerifler, tekbirler, Kur’anı Kerimde geçen sureler ve aşırlar, ikramlar ve kesilen kurbanlar yer alır.

Mevlidin en önemli yönü ise İslamı tebliğ etme olanağının olmasıdır. Program öncesi veya sonrasında ayet, hadis örnekleri verilerek bunlar yorumlanır ve peygamber sevgisini Peygamberimizin davranılarıyla ortaya koyulur. Mevlid-i Şerif Pdf İndir

Yazımızda okurların beğendiği alıntılara da yer verdik:

  • Ol dedi bir kerre var oldu cihân Olma derse mahv olur ol dem hemân
  • Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
  • Kim, ne hâlidir ne mâli, ol mahal Akl ü fikr etmez o hâli fehmü hal Ref’ olup ol şaha yetmiş bin hicab Nûri tevhid açtı vechinden nikâb
  • Canım, kurban olsun senin yoluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed Gel şefaat eyle kemter kuluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed

indirrrrrrrrrr

Mevlid-i Şerif Pdf İndir

İlginizi Çekebilir: https://www.kitabipdfindir.com/mevlid-i-serif-pdf-indir.html


Yorum yapın