Daha Adil Bir Dünya Mümkün PDF

Daha adil bir dünya mümkün kitabı sizleri adil bir yaşamın temellerine götürecek, bağımsızlık aşığı bir insanın kaleminden çıkan özel bir kitap.

Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.”

“Çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan Birleşmiş Milletler’e, adil ve daha sürdürülebilir bir dünya barışı sağlamak için ihtiyaç var. Dünya basitçe baskın kültür veya daha az ayrıcalıklı birkaç aktörün kültürel hegemonyası altında. Ne kutupsal ne de iki kutuplu. çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Daha adil bir dünya mümkün PDF kitabındaki böyle bir dünyanın ilk adresi Birleşmiş Milletler’dir. Barış, istikrar, adalet ve etki. Küresel yönetişimin yolu BM reformu ile yönlendirilir. Daha adil bir dünya mümkün çünkü Birleşmiş Milletler reformları, özellikle de Güvenlik Konseyi’nin yeniden düzenlenmesi, dünyadaki tüm ülkelerin mutabakatıyla üstleniliyor.

Biz Türkiye uzun zamandır bu çerçevede teklifimizi savunduk ve tüm ulusların tartışmasına sunduk. Önerdiğimiz çözüm, “dünya beşten büyüktür” ifadesine yansıyan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısını değiştirmeye odaklanan bir bakış açısı benimsemektir. Konseyin kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri en adil şekilde temsil edecek ve Daha adil bir dünya mümkün diyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, çözüme ve dünya barışına yönelik devrim niteliğinde bir adım olacaktır.


Yorum yapın